Onam Formu

BİZİM DOKTOR İNTERAKTİF SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
ONAM FORMU

Bizim Doktor İnteraktif Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’ne (“BİZİM DOKTOR”) ait BİZİM DOKTOR Mobil Uygulaması üzerinden görüntülü olarak çevrimiçi (online) görüşme sırasında karşılıklı hak ve sorumlulukların belirlenmesine yönelik hazırlanan bu Onam Formu, bizzat “Danışan” tarafından okunmuştur ve kendi rızasıyla onaylanmıştır.

Reşit olmayan veya kısıtlı bireyler için ise yasal temsilcisi tarafından okunmuştur ve yasal temsilcinin rızasıyla onaylanmıştır.

15-18 yaş grubu çocukların ve temyiz gücü olan kısıtlıların bizzat kendilerine de bilgilendirme yapılmıştır ve yasal temsilcileri huzurunda
onamları alınmıştır.

Görüşme sırasında konuşulanlar, alınan bilgiler ve belgeler gizlidir, üçüncü kişilerle ve aile fertleriyle (yasal temsilcinin bulunması gereken durumlar hariç olmak üzere) paylaşılmayacaktır.

İstismar, intihar, kendine veya başkalarına zarar verme gibi riskli, şüpheli veya tehlike arz eden durumlarda, mesleki etik kuralları ve yasal bazı yükümlülükler çerçevesinde yetkili makamlara veya aile fertlerine bildirilebilir.

Danışana ilişkin bilgilerin doğruluğu ve güncelliği Danışanların sorumluluğundadır. Bilgilerinizin gerçeğe uygun olarak tarafımıza iletilmesi ve bilgilerinizde bir değişiklik olması durumunda güncellenmesi gerekmektedir.

BİZİM DOKTOR, Danışanlarına acil ve anında müdahale hizmeti sunmamaktadır. BİZİM DOKTOR’un görüntülü görüşme sırasında böyle bir duruma müdahale etmesi mümkün değildir. Böyle bir durumda, Danışanın bulunduğu ülkedeki acil telefon hatlarının aranması gerektiğine ilişkin Danışana bilgi verilmiştir ve Danışan tarafından kabul edilmiştir.

BİZİM DOKTOR Mobil Uygulaması üzerinden yapılacak görüşmeler sırasında BİZİM DOKTOR, Danışanına bir teşhis koymayacaktır, tedavi uygulamayacaktır, herhangi bir hastane, doktor veya ilaç önermeyecektir.

Yukarıdaki bilgileri ve çevrimiçi oturumlara katılmayı kabul ediyorum, onaylıyorum.