Kullanım Sözleşmesi

BİZİM DOKTOR İNTERAKTİF SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KULLANIM KOŞULLARI

İşbu BİZİM DOKTOR Mobil Uygulaması’nı kullanabilmek için aşağıdaki metni lütfen dikkatli okuyunuz.

Burada sunulan hizmetlerden faydalananlar veya herhangi bir şekilde bu mobil uygulamaya erişim sağlayanlar aşağıdaki Kullanım Koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

BİZİM DOKTOR Mobil Uygulamasına on sekiz (18) yaşını doldurmamış kişiler kaydolamaz veya bilgi paylaşamaz. Eğer herhangi bir kişi uygulamaya kayıt yaptırırken uygulamada yer alan Sözleşme ve Kullanım Koşullarını elektronik ortamda teyit ederse, on sekiz (18) yaşını doldurmuş olduğunu beyan etmiş kabul edilir.

Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, BİZİM DOKTOR Mobil Uygulamasının size sunduğu hizmetleri içerir ve hizmetleri nasıl kullanacağınızı ve erişeceğinizi açıklamaktadır. Her iki belge de BİZİM DOKTOR Mobil Uygulamasını kullanabilmeniz açısından bizimle akdettiğiniz sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

İşbu BİZİM DOKTOR Mobil Uygulaması tarafından sunulan hizmetler, Bizim Doktor İnteraktif Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından sağlanmaktadır. BİZİM DOKTOR Mobil Uygulamasının yasal sahibi Bizim Doktor İnteraktif Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi olup, söz konusu mobil uygulama üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Bizim Doktor İnteraktif Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’ne aittir.

İşbu BİZİM DOKTOR Mobil Uygulaması’na giriş yapmanız ve bu uygulamada yer alan herhangi bir bilgiyi kullanmanız, bu bilgiden ve verdiğimiz hizmetten yararlanmanız BİZİM DOKTOR Mobil Uygulaması’nda belirtilen koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

BİZİM DOKTOR Mobil Uygulaması’ndaki hizmetlerinden yararlanarak çevrimiçi (online) görüşme ile uzaktan sağlık hizmeti alabilirsiniz.

BİZİM DOKTOR Mobil Uygulaması bir sağlık kuruluşu değildir, doktorlarımız teşhis ve tedavi hizmeti vermemektedir ve bu doğrultuda ilaç ve reçete yazılmamaktadır.

BİZİM DOKTOR Mobil Uygulaması’nda doldurduğunuz sağlık durumu formlarından veya doktorlarınıza verdiğiniz bilgilerin güncelliğinden Üyeler sorumludur.

BİZİM DOKTOR Mobil Uygulamasına Üyeler ya da doktorlar tarafından girilen bilgiler, görüşler ve yapılan yorumlar sebebiyle BİZİM DOKTOR Mobil Uygulaması sorumlu tutulamaz.

BİZİM DOKTOR Mobil Uygulaması, sadece Android veya IOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarda (akıllı telefon, tablet ve benzeri cihazlar) kullanılabilir. Android veya IOS işletim sistemine sahip olmayan mobil cihaz, laptop veya PC’de BİZİM DOKTOR Mobil Uygulamasını kullanmak mümkün değildir.

Doktorlara Üyeler tarafından verilen bilgiler, görüşler, kanunlara, ahlak ve uygulanabilir herhangi bir bölgede geçerli olabilecek etik kurallarına aykırı olamaz. Hakaret, küfür gibi sözlerin söylenmesi, lakap takılması, ırksal, dinsel, inançsal, cinsel yaşamla ilgili uygunsuz ifadeler kullanılması kesinlikle yasaktır.

BİZİM DOKTOR Mobil Uygulaması yukarıda arz edilen ifadelerin kullanılması durumunda ve kullanım koşullarıyla Üyelik Sözleşmesini ihlal eden hallerin varlığında, yazılan bilgi ve görüşlerin yayınlanmalarını reddetme ve halihazırda yazılmış olanları silme hakkında haizdir.

BİZİM DOKTOR Mobil Uygulamasında meydana gelen değişiklikler yayım anında yürürlüğe girer. Üyeler, bu tür değişikliklere, herhangi bir şekilde uygunsuz bulunmaları halinde, isterlerse üyeliğini iptal ederek yanıt verebilirler. Aksi halde, BİZİM DOKTOR Mobil Uygulamasını kullanmaya devam etmeniz, uygulamada yer alan tüm hüküm, koşul ve bildirimleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Ayrıca, BİZİM DOKTOR İnteraktif Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, BİZİM DOKTOR Mobil Uygulamasında yer alan ve daha sonra yer alacak olan bilgiler, formlar, içerikleri istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Tanımlar
Taraflar bu anlaşmayı kabul ederek aşağıda belirtilen terimlerin tanımları konusunda hem fikir olduklarını beyan ederler. İşbu Üyelik Sözleşmesinde yer alan;

BİZİM DOKTOR : Bizim Doktor İnteraktif Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’ni,
Üye : İşbu Mobil Uygulamada verilen hizmetten faydalanmak amacıyla BİZİM DOKTOR Mobil Uygulamasına kaydolan gerçek kişiyi,
İçerik: BİZİM DOKTOR Mobil Uygulamasında yer alan ya da yer alacak olan her türlü bilgiyi, dosyayı, işitsel imgeyi, formları, resmi, rakamı, yazınsal ve görsel imgeyi,
Sözleşme: İşbu üyelik sözleşmesini,
Taraflar: BİZİM DOKTOR ve Üye’yi,
BİZİM DOKTOR Mobil Uygulama: Google Play Store ve App Store’dan ulaşılabilen ve işbu üyelik sözleşmesi ile kapsamı, içeriği belirlenen sağlık ürün ve hizmetlerinin sunulduğu, BİZİM DOKTOR tarafından geliştirilen uygulamayı ifade eder.

2. Sözleşme Konusu ve Kapsamı
İşbu Sözleşmenin konusu, sağlık sektöründe faaliyet gösteren BİZİM DOKTOR’un BİZİM DOKTOR Mobil Uygulamasında mevcut olan ve ileride ÜYE’ye sunulacak olan tüm hizmetlere, ürünlere ve içeriklere ilişkin olarak Kullanıcı ve BİZİM DOKTOR ’un hak ve yükümlülüklerinden ve işbu hizmet, ürün ve içeriklerden faydalanma şartlarını düzenlemektedir.

ÜYE Sözleşme hükümlerini kabul ederek, BİZİM DOKTOR Mobil Uygulamasında yer alan üyeliğe ve hizmetlere ilişkin koşulları da kabul ederek, bu koşullara uygun olarak hareket edeceğini taahhüt etmekte ve vereceği bilgilerin bu uygulamada yer alan hizmetlerin sunulmasında kullanılacağını beyan eder.

BİZİM DOKTOR, mobil uygulama üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri BİZİM DOKTOR Mobil Uygulamasında yayınlaması ile yürürlüğe
koymuş sayılır.

3. Güvenlik
BİZİM DOKTOR Mobil Uygulaması, sözleşmenin ihlal edilmesi, haksız fiil, ihmal ve benzeri sebepler sonucunda; uygulamada görülen işlemin kesintiye uğramasından, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, yapılan işlemin veya iletişimin gecikmesi, siber saldırı, bilgisayar virüsü, iletişim hataları, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak uygulama kayıtlarına girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

BİZİM DOKTOR Mobil Uygulaması gelişmiş güvenlik önlemleri alınarak hazırlanmıştır ve dünya genelinde ortaya çıkan teknolojik yeniliklere en kısa sürede ulaşarak, kendi alt yapısına uygulamaktadır. Ancak, herhangi bir web sitesinde veyahut mobil uygulama da bulunan güvenlik sistemi, kendisine yöneltilecek siber saldırılara veya uygulama vasıtasıyla tarafımıza ulaştırdığınızın bilgilerin istem dışında paylaşılmasına karşı hiçbir zaman %100 güvenli değildir.

BİZİM DOKTOR Mobil Uygulamasının sunduğu hizmetlerden yararlanırken; veri tabanımızda yer alan ve tarafımıza iletişmiş olan bilgilere ilişkin yolsuzluk, herhangi bir izinsiz açıklama, meydana gelebilecek herhangi bir kasten saldırı, hata, gecikme ve arızaya dair veri kaybı veya ifşası ile ilgili risklerin varlığının bilginiz dahilinde olduğunu ve sadece sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmiş olursunuz.

BİZİM DOKTOR Mobil Uygulaması, yukarıda izah edilen olağandışı durumlar, üyelik sözleşmesi ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve kurallar haricinde, tarafımıza iletmiş olduğunuz ve iletilmiş olan hiçbir bilginizi izniniz dışında üçüncü kişilerle paylaşmaz.

4. Gizlilik
BİZİM DOKTOR Mobil Uygulaması, bütün ayrıntıları bu hassasiyet ve özenle oluşturulmuştur. BİZİM DOKTOR Mobil Uygulaması’nı kullanan ÜYE’lerin ve yapılan işin güvenliği üzerinde önemli derecede hassasiyet göstermektedir. Kısacası, BİZİM DOKTOR Mobil Uygulaması için kişisel verilerinizin korunması ve gizli olarak kalması işbu BİZİM DOKTOR Mobil Uygulama ekibinin öncelikli görevidir.

BİZİM DOKTOR Mobil Uygulaması verdiği hizmetler gereği, iletişim bilgilerinizi, sağlık geçmişinizi, şu anki sağlık durumunuza ilişkin bilgileri sizden talep eder. BİZİM DOKTOR Mobil Uygulaması Mobil Uygulaması vasıtasıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgiler, üyelik sözleşmesinde belirtilen amaç ve kuralların dışında herhangi bir şekilde kullanılmayacak olup, Aydınlatma Metni’nde yer alan haller haricinde üçüncü kişiler ile de paylaşılmayacaktır.

Kişisel verileriniz de dahil olmak üzere size ait bütün veriler, Aydınlatma Metni’nde yer alan haller hariç olmak üzere, BİZİM DOKTOR Mobil Uygulamasındaki üyeliğinizi iptal edene kadar güvenle sistemimizde saklanacaktır.

5. Cayma Hakkı
2011/83/EU sayılı direktif kapsamında Avrupa Birliği'nde bir tüketici iseniz, BİZİM DOKTOR ile olan üyelik sözleşmenizi, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 14 gün içinde feshetme hakkına sahipsiniz. Bu madde uyarınca sözleşmeyi feshetme isteğinizi [email protected] adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

6. Mücbir Sebep
BİZİM DOKTOR, hukuken mücbir sebep sayılan hallerde geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı sorumlu değildir. Bu ve benzeri durumlarda BİZİM DOKTOR açısından gecikme, ifa etmeme ya da temerrüt kabul edilmeyecek olup, herhangi bir tazminat yükümlülüğü de doğmayacaktır.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu BİZİM DOKTOR Mobil Uygulama Üyelik Sözleşmesi’nden doğacak ihtilaflar Türk Hukukuna tabii olup, söz konusu uyuşmazlıklara ilişkin İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir. BİZİM DOKTOR ’un ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

8. Yürürlük ve Kabul
İşbu BİZİM DOKTOR Mobil Uygulama Üyelik Sözleşmesi BİZİM DOKTOR tarafından BİZİM DOKTOR Mobil Uygulamada ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. ÜYE’ler işbu Sözleşme hükümlerini BİZİM DOKTOR Mobil Uygulamaya kaydolup, kullanmaya başlamakla kabul etmiş olurlar. BİZİM DOKTOR istediği zaman işbu Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler BİZİM DOKTOR Mobil Uygulamada yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş sayılır.

Bizim Doktor İnteraktif Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi